Share

Cititi articolul anterior:

"Mixed Gallery Example"

In Uncategorized | 0 comentarii

Satul chiorean este răsfirat în zona piemontană si mai con-cret în zonele joase. Sub aspectul culturii materiale si spirituale, caracteristicile etnografice sunt relativ bine conservate, mai ales în asezările limită (buteasa, Hovrila, Vălenii Somcutei, Prislop, Boiu Mare, Mesteacăn, Vărai). Bisericile din lemn si piatră reprezintă una din podoabele de preţ ale acestei zone mărturie vie a vredni-ciei poporului nostru, a simţului său estetic, a armoniei si echili-brului spiritual. În jurul lor sunt asezate carele tradiţionale acope-rite cu paie si alcătuite de obicei din două încăperi – tinda si came-ra de locuit.

Cămările (găbănoasele) sunt de o mare varietate, ceea ce nu întâlnim în alte zone. Șurile au prilejuit artei arhitecturale chiorene realizarea unei bogate si interesante decoraţii exterioare desfăsu-rate în special pe porţi. Delimitarea acestor gospodării se face prin garduri împletite din nuiele (astăzi folosindu-se din ce în ce mai mult materiale de construcţii noi).

Interiorul caselor este împodobit cu sterguri, ţoale, feţe de masă, perdele, veritabile produse artistice ale industriei casnice.

chioarFataChioarOmPortul tradiţional chiorean are elemente specifice care fac legătura cu zonele limitrofe, dar si cu zone etnografice mai îndepărtate (Vâlcea, Bucovina), ceea ce demonstrează unitatea portului popular românesc.

Costumul bărbătesc se compune din gacii largi (cioareci din pănură iarna), cămasă din pânză, laibăr de culoare neagră, din postav sau din pănură. Se distinge pălăria de paie, destul de înaltă si cu borul lat.

La femei, costumul diferă, în raport cu vârsta. Fetele poartă cămăsi frumos brodate, lucrate în ciur, cu poale înflorate în culori vii, zadii negre de lână împestrite cu dungi pe verticală, colorate în negru, rosu, verde sau gri si iarna poartă gubă din lână.

Lasă un răspuns

Tag-uri permise

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>