Culciu

Comuna Culciu este situata în partea de nord-vest a României, în centrul Județului Satu Mare, pe drumul Județean DJ 193 la 15 km de Municipiul Satu Mare.

Are în componența sa urmãtoarele localitãți: Culciu Mare, Apateu, Culciu Mic, Lipãu, Corod, Cãrãșeu. Reședința comunei este satul Culciu Mare, menționat documentar, prima oarã, în 1279. Comuna Culciu se învecineazã la nord cu comuna Odoreu, la est cu comunele Medieșu Aurit și Apa, la sud cu comunele Viile Satu Mare, Homoroade, Valea Vinului, la vest cu comuna Pãulești.

Pe malul stâng al Someşului în Câmpia Someşului se află comuna Culciu, cu 6 localităţi aparţinătoare.

  • Culciu Mare a fost domeniul neamului Kaplony, fiind atestat documentar în 1267.
  • Satul Apateu s-a format prin unirea a două sate separate încă în secolul al XV-lea, numite Dobracs şi Apati.
  • Culciu Mic este menţionat iniţial (în secolul al XIII-lea) împreună cu Culciu Mare.
  • Cea mai mare localitate a comunei Culciu este Cărăşeu care este atestată documentar în 1300.
  • Localitatea Corod a fost atestată documentar în anul 1344, sub numele de Korogh
  • Localitatea Lipau apare pentru prima într-un document din 1409, sub denumirea de Lipo. De la 1409 satul a trecut prin diverse modificări de nume: de la Lippo, Lipou, Szamoslippo, Lipoveni pâna în Lipău care a ramas definitiv din anul 1926.

 

Comuna Culciu este membru fondator al Asociaţiei Microregionale „Someş-Sud”,înfiinţată în anul 2006. Microregiunea include comunele Bârsău, Crucişor, Culciu, Homoroade, Păulești, Pomi și Valea Vinului. Comuna are o poziţie foarte avantajoasă din punct de vedere strategic, comunicaţional şi logistic, având în vedere localizarea ei într-o zonă de graniţa dintre trei ţări (România-Ucraina-Ungaria).

Comuna „s-a specializat” pe creşterea animalelor şi pe cultivarea legumelor şi cerealelor. Creşterea bovinelor este caracteristică mai ales în gospodăriile proprii care au animale mai puţine.